Downloads

Dit deel van Mijn AVN bevat teksten die voor leden beschikbaar zijn.
Het gaat hier om:
– Hand-outs van workshops.
– Informatiedocumenten die met onze hobby te maken hebben. Deze zijn geordend in een zestal sub-mappen:
fotografie
beeld bewerking
beeld opslag en beheer
audio
video
AV
Documenten kunnen ook scans van artikelen uit tijdschriften zijn of downloads van internet.

De documenten zijn geordend in lijsten met vier kolommen
– het jaar van productie ervan.
– de auteur van het document.
– een korte aanduiding van de inhoud.
– de titel van het document (dit is de link naar het document)

De werkwijze is als volgt:
1. Klik op de titel van een document dat je wil inzien.
2. Het document wordt in een nieuw tabblad geopend.
3. Wil je het document opslaan op je eigen computer: klik dan met de rechtermuisknop en kies voor opslaan als.

Voor alle duidelijkheid: de documenten zijn bedoeld voor eigen gebruik. Niet voor verdere verspreiding. Er kunnen rechten aan het document verbonden zijn.