Maken van een presentatie

Een vaste werkwijze voor het maken van een AV is heel belangrijk. We beschrijven de werkwijze met een recente presentatie als illustratief voorbeeld.

FASE 1 – Het idee
Ideeën liggen voor het oprapen, je moet ze alleen leren zien. Kijk in je omgeving naar wat je opvalt, schrijf bijzondere voorvalletjes in je vakantie even op, opvallende krantenkoppen of titels in tijdschriften, invallen bij het kijken naar je foto’s, komische uitspraken, etc, etc.
Je leest zoveel verontrustende berichten over hoe we als mensheid bezig zijn om de de aarde te vervuilen, het klimaat ingrijpend te beïnvloeden en de biodiversiteit ernstig bedreigen. Bij National Geographic vond ik een afbeelding van de geschiedenis van de aarde verbeeld als een klok van 24 uur. Wij bestaan nog maar uiterst kort… Dat bewust zijn moest deze presentatie zichtbaar maken.

het leven van de aarde in 24 uur (bron National Geographic)

FASE 2 – HET DRAAIBOEK
Een draaiboek is de neerslag op papier van je nadenken over hoe de presentatie vorm moet krijgen: het verhaal dat je wil vertellen. Hoe zorg je ervoor dat er aandacht is, aandacht blijft, en je boodschap onthouden wordt na afloop.
Het idee was om aandacht te krijgen door het stellen van een vraag: “Waar zijn we mee bezig?”. Het verhaal was het zichtbaar maken van de hele lange geschiedenis van de aarde met heel kort de aanwezigheid van de mensheid. Afsluitend met de mate van verwoesting die we aanrichten de kijker tot nadenken uit te nodigen. Om dat de serie niet te lang mocht worden besloot ik de tijd van 24 uur om te rekenen naar 3 minuten.

FASE 3 – MATERIAAL
Met de uitwerking van het idee (draaiboek op papier of in je hoofd…) verzamel je het materiaal dat je wil gaan gebruiken. Je zoekt de passende foto’s , eventueel video’s, passende muziek, bruikbare geluiden, schrijft benodigde teksten ter toelichting of voor een voice-over. Zo nodig ga je op pad om foto’s , video-opnamen of geluidsopnamen te maken.
Omdat er geen fotografische beelden kunnen bestaan vóór onze recente tijd, kon alleen op internet in wetenschappelijke sites en bij National Geographic verbeeldingen van hoe de aarde er ooit uitgezien heeft gezocht worden. En waar nodig moesten ook de gebruiksrechten geregeld worden.
Voor bij de openingsvraag wordt de beroemde video gemaakt vanuit de ruimte van de opkomst van de aarde van achter de maan ingezet. Om het tijdsverloop zichtbaar te maken de 24-uurs afbeelding bewerkt door alle tekst te verwijderen en wordt een wijzer gemaakt voor het tijdsverloop.

FASE 4 – PROGRAMMERING
Het tijdrovende werk aan de PC volgt dan. Eerste stap is de beelden en video’s in beeldlijnen achter elkaar te zetten zonder verdere bewerking (allemaal even lang en gelijke overgangen). Door dat enkele keren te bekijken zie of het allemaal klopt. Het is dan nog vrij simpel mogelijk om beelden te vervangen of de volgorde aan te passen.
Vervolgens komt de muziek en andere geluiden erbij en wederom kijk je enkele keren of het allemaal passend is.
En dan de toelichtende teksten, de titel en de teksten voor aftiteling. De meeste tijd kost het heel nauwkeurig op elkaar afstemmen van beeld en geluid.
Voor deze serie was de exacte tijdsindeling van groot belang. Dus als eerste werd in de nog lege tijdlijnen de exacte momenten van overgang van tijdperken gemarkeerd. Elke seconde kwam overeen met 53000 jaar aardgeschiedenis. Daarmee waren meteen ook de tijdruimten voor beelden gegeven en konden die ingepast worden. Voor de muziek werd gekozen voor twee delen uit de Planets van Gustav Holst.
De gehele 3 minuten bleef de klok in een bovenhoek in beeld. De wijzer van de klok kreeg een draaipunt exact in het midden van de klok en werd in een draaiende beweging gebracht die precies in 3 minuten eenmaal rond draaide.

FASE 5 – PRESENTATIE
Door zo lang met het aanbrengen van alle details bezig te zijn in de fase van programmering ontstaat een soort “bedrijfsblindheid”. Je hebt het zo vaak gezien en gehoord dat foutjes niet meer opvallen. Zo ontstaan er voortdurend presentaties met spelfouten of met storende overgangen of beelddetails.
Na de programmering blijft de ontstane serie eerst eens twee weken opgeslagen in de computer. Dat zorgt voor wat afstand om daarna kritisch te kunnen kijken. Dat doe je zelf eerst enkele malen en brengt de aanpassingen aan.
Heel belangrijk is om daarna anderen voor het eerst mee te laten kijken en commentaar te geven. Die zien vaak dingen die jou in al die tijd niet eens opgevallen zijn. Hier komt ook het voordeel van lid zijn van een groep (zoals bij voorbeeld de AV Groep Nijmegen) en de clubavonden van zo’n groep.

En als je uiteindelijk helemaal tevreden bent, maak je een uitvoerbestand van de serie. Daarbij zijn er veel mogelijkheden die afgestemd kunnen worden op het medium waarmee je de serie gaat vertonen. Een makkelijk en veelgebruikt uitvoeroptie is het videoformaat MP4.

Mogelijk heeft de beschrijving van het voorbeeld hierboven je nieuwsgierig gemaakt naar de AV zelf.
“What are we doing” is gemaakt door Jos Hagens en heeft een lengte van 3 minuten en 21 seconden.
De presentatie bevat 53 beelden en 2 videofragmenten. Als muziek werden gedeeltes van Mars en Neptune van The Planets gebruikt.

Bekijk de AV